Μικροβιολογικό Εργαστήριο Ρουμπέα

View web site >

Λίγα λόγια για την επιχείρηση 

Το Μικροβιολογικό – Διαγνωστικό Εργαστήριο ΡΟΥΜΠΕΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Ο.Ε. ξεκίνησε τη λειτουργία του το  1983, πληρώντας όλες τις προδιαγραφές λειτουργίας ως Πρωτοβάθμιος Φορέας Υγείας. Αποτελείται από διακεκριμένο επιστημονικό προσωπικό του ιατρικού, παραϊατρικού και τεχνικού κλάδου και είναι συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ καθώς και πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2008.

Ανάγκες

 1. Ανανέωση και βελτίωση της ηλεκτρονικής του εικόνας
 2. Ανανέωση της εταιρικής ταυτότητας της επιχείρησης
 3. Ανάδειξη υπηρεσιών, εξοπλισμού και υποδομών
 4. Δημιουργία υλικού
 5. Ανανέωση της εταιρικής εικόνας της επιχείρησης

Λύσεις

  1. Κατασκευή νέας ιστοσελίδας στην ίδια διεύθυνση
  2. Δημιουργία σελίδων παρουσίασης υπηρεσιών, εξοπλισμού και χώρων
  3. Φωτογράφιση χώρου, μηχανημάτων και προσωπικού
  4. Εικονική περιήγηση χώρων
  5. Επεξεργασία λογότυπου
  6. Δημιουργία σελίδας blog
  7. Βελτίωση σελίδων στα social media (Facebook)
  8. Βελτίωση του SEO για την αύξηση της επισκεψιμότητας μέσω Google
  9. Χρησιμοποίηση εργαλείων για αλληλεπίδραση με Social Media

Αποτελέσματα

 1. Προβολή της ιστοσελίδας σε όλες τις συσκευές
 2. Ανάδειξη εταιρίας με φωτογραφίες και εικονικές περιηγήσεις
 3. Διασφάλιση της ασφάλειας της ιστοσελίδας
 4. Βελτίωση προβολής της επιχείρησης στα social media
 5. Γρήγορη φόρτωση των σελίδων
 6. Διασύνδεση με Social Media
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κατασκευή ιστοσελίδας | Φωτογραφίσεις | Εικονικές περιηγήσεις | Πακέτο φιλοξενίας και υποστήριξη | Επεξεργασία λογότυπου | Προώθηση

Ημερομηνία

27 Νοεμβρίου 2020

Κατηγορία

Graphic Design, Εικονικές Περιηγήσεις, Ιστοσελίδες, Φωτογραφίες